Otevření školy 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

 • od 25. 5. 2020 máte možnost poslat děti do školy,
 • účast ve škole je dobrovolná,
 • vyučování nebude probíhat klasickou formou,
 • rodiče a příbuzní dětí nesmí vstupovat do budovy školy,
 • přijetí dítěte do školní skupiny je podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost,
 • do školy smí pouze dítě úplně zdravé, bez rýmy, kašle, vyrážky,…
 • Chci jen upozornit, že provoz školy, jaký do 11. 3. 2020 děti zažívaly – s četnými sociálními kontakty, s volností pohybu po škole, se zajímavým programem…do konce školního roku 2019/2020 nebude.
 • Provoz školy od 25. 5. 2020 bude velmi odlišný: 
  • v uzavřených skupinách budou plněny tytéž úkoly, které budou nepřítomní spolužáci plnit doma v rámci tzv. distanční výuky,
  • třídní učitelé se s dětmi nemusí vůbec setkat,
  • skupiny se téměř nebudou potkávat,
  • děti budou muset dodržovat od sebe dostatečné odstupy,
  • v budově školy budou muset nosit roušky, sundat si je mohou pouze na pokyn vyučujícího,…
 • Upozorňuji na výrazně odlišný provoz školy proto, abych předešla dětskému zklamání „že to v té škole není jako dřív“.

Prosím, dejte nám vědět do 8. 5. 2020, zda Vaše dítě do školy nastoupí.

Bližší pokyny budou následovat po zjištění, kolik dětí nastoupí.

                                                         Pěkný den
Jana Zelená

  Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. 
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.