25. 5. 2020 Informace pro rodiče

INFORMACE K POBYTU DĚTÍ VE ŠKOLE OD 25. KVĚTNA DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 • 25. 5. 2020 žák přinese čestné prohlášení a přihlášku. Bez nich nebude vpuštěn v pondělí do školy.
 • Četné prohlášení, přihláška do skupiny a pokyn MŠMT jsou na webových stránkách školy.
 • V listinné podobě k vyzvednutí u paní Kutnarové – po předchozí telefonické domluvě.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude informována krajská hygienická stanice.
 • Škola bude pro žáky otevřena od 7:30. Dříve žáci nevstupují do budovy školy.
 • Svoz pro žáky z Vitiněvsi bude v 7:15.
 • Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci s rouškou vstupují do budovy školy jednotlivě, na vyzvání pracovníka školy. (Prosíme rodiče, aby natrénovali s dětmi manipulaci s rouškou.)
 • Všem žákům bude preventivně u vchodu do školy měřena teplota.
 • Dítě bude mít s sebou 2 roušky a sáček na jejich odkládání.
 • Řízené aktivity začínají v 7:45 a končí v 15:00.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (bude s nimi seznámen ve škole), jejich opakované nedodržení, je důvodem  k vyřazení žáka ze skupiny.
 • V provozu bude školní výdejna – všichni žáci mají oběd číslo 1.
 • Odchod žáků bude organizován na základě informací z přihlášek žáků.
 • Vyzvedávající osoba nevstupuje do školy. Zazvoní a vyčká příchodu pracovníka školy nebo dítěte.