PLÁNOVANÉ AKCE

Plánované akce do konce školního roku 2018/2019

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
DRAMATICKÝ KROUŽEK L. Dlouhá
PRAVIDELNÉ AKCE
Muzikoterapie
Čtenářská dílny žáků 4. a 5. ročníků
Čteme dětem – pro žáky 1. až 3. ročníku
Relaxace pro žáky
Bubnovací kruh pro žáky
Projekt Škola dotykem Akademie
Projekt Ovoce do škol
Projekt mléko do škol
Projekt Naše škola a ICT – Šablony II
ZÁŘÍ
2.9. Slavnostní zahájení školního roku
2. 9. Schůzka rodičů 1. ročníku
9. 9.-12. 11. Plavecký výcvik
13. 9. Jičín město pohádky
ŘÍJEN
11.10. Drakiáda
25.10. Dopravní hřiště II. třída
Spaní ve škole I. třída
úterý 29. 10., 30.10. Podzimní prázdniny
LISTOPAD
školní Halloween
13.11. třídní schůzky
14.11. projektový den – Den boje za svobodu a demokracii
vystoupení žáků u rozsvěcení vánočního stromu v Nemyčevsi
vystoupení žáků u rozsvěcení vánočního stromu ve Vitiněvsi
PROSINEC
nadílka – Barbora
mikulášská nadílka
vánoční tvořivá dílna
praktický seminář – první pomoc
vánoční besídka pro rodiče
vystoupení žáků v Ústavu sociální péče v Milíčevsi
vánoční den ve škole
LEDEN
31. 1. 2020 pololetní prázdniny