PLÁNOVANÉ AKCE

Plánované akce na 2. pololetí školního roku 2017/2018

ÚNOR 2018
Vítání občánků Nemyčeves 24. 2. 2018
Karneval ve školní družině
BŘEZEN 2018
Velikonoční dílničky pro mateřskou školu
DUBEN 2018
Zápis do první třídy   6. 4. 2018
Tonda Obal na cestách –  EKO-KOM 17. 4. 2018
Den Země 22. 4. 2018
Naučná stezka Sedmihorky 30. 4. 2018
KVĚTEN 2018
Ptačí park u Jaroměře   7. 5. 2018
Program zdravá pětka – zdravá výživa 11. 5. 2018
Posezení se seniory- vystoupení žáků 12. 5. 2018
Dopravní hřiště pro žáky 4. a 5. ročníku 18. 5. 2017
Program ZUŠ OPEN Jičín 24. 5. 2018
ČERVEN 2018
Etiketa a stolování – miniprojektový den   1.6. 2018
Etiketa a školní řád   1.6. 2018
Vítání občánků nemyčeves   2. 6. 2018
Fotografování žáků   8. 6. 2018
Skautském srubu Jičín 21. 6.-22. 6. 2018
Zahradní slavnost 27. 6. 2018
Vysvědčení – slavnostní předání
PRŮBĚŽNÉ
Muzikoterapie
Čtenářská dílny žáků 4. a 5. ročníků
Čteme dětem – pro žáky 1. až 3. ročníku
Relaxace pro žáky
Bubnovací kruh pro žáky