PLÁNOVANÉ AKCE

PRAVIDELNÉ AKCE
Muzikoterapie
Čtenářská dílny žáků 4. a 5. ročníků
Čteme dětem – pro žáky 1. až 3. ročníku
Relaxace pro žáky
Bubnovací kruh pro žáky
Projekt Škola dotykem Akademie
Projekt Ovoce do škol
Projekt mléko do škol

Plánované akce třetí čtvrtletí školního roku 2018/2019

ÚNOR 2019
Karneval ve školní družině 15. 2. 2019
Mezinárodní den mateřského jazyka-projekt 21. 2. 2019
BŘEZEN 2019
Světový den vody-projekt 22. 3. 2019
DUBEN 2019
Velikonoční dílničky pro mateřskou školu
Zápis do první třídy 17. 4. 2019
Den Země 22. 4. 2019
Naučná stezka Sedmihorky
Velikonoční prázdniny 18. 4. -22. 4. 2019
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
ANGLIČTINA PRO 1. A 2. ročník Z. Berná
BUBNOVÁNÍ L. Dlouhá
HRA NA FLÉTNU L. Dlouhá
HRA NA KYTARU J. Zelená
RUČNÍ PRÁCE J. Zelená