ZÁPIS do 1. třídy

 

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,

zápis do 1. třídy ZŠ v Nemyčevsi se pro školní rok 2020/2021 na základě doporučení MŠMT (Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže) bude konat bezkontaktně od 1. dubna  do 30. dubna 2020. Během následujících dní zde uveřejníme přesný postup.

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ PŮJDOU K ZÁPISU DO ZŠ NEMYČEVES

zde: INFORMACE 2020-2021

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

Žádost o přijetí.pdf

Žádost o přijetí.docx 

ŽÁDOST O ODKLAD: 

Žádost o odklad.pdf

Žádost o odklad.docx

Máme upřímný zájem na dobré spolupráci rodiny a školy, a proto vám chceme před nástupem vašeho dítěte do základní školy poskytnout základní informace. Na následujících stránkách vás chceme seznámit, co byste měli o naší škole vědět. Odpovědi na další dotazy vám rádi zodpovíme osobně či telefonicky.

 

Základní informace o naší škole

Základní škola v Nemyčevsi patří mezi malotřídní školy rodinného typu. V letošním školním roce ji navštěvuje 24 žáků ve 2 třídách (1. – 3. ročník a 4. – 5. ročník). Působí zde 5 pedagogů, 1 asistent pedagoga a 1 provozní zaměstnanec. Výhodou nižšího počtu žáků ve třídách, oproti výuce v městských školách, je příjemná atmosféra a takřka rodinná pohoda. Velkým přínosem je, že děti spolupracují nejen v ročníku, ale i napříč všemi ročníky – pomáhají si a učí se navzájem. V naší škole panují dobré vztahy mezi učiteli a žáky, což podporuje motivaci žáků, dává jim zažít radost z úspěchů. Podporujeme učení beze stresu, což je základní předpoklad pro dobré výsledky v učení.

 

Organizace výuky

Výuka je zajišťována podle námi vytvořeného školního vzdělávacího programu „Naše škola“. Cílem vzdělávacího programu je nejen získání znalostí a vědomostí, ale i vlastní objevování poznatků a získávání zkušeností v podobě kompetencí potřebných pro život.

Pro všechny ročníky jsme vybrali učebnice nakladatelství Nová škola Brno a TAKTIK. Tyto učebnice a také pracovní sešity poskytujeme zdarma. K tištěným materiálům využíváme i elektronické učebnice a další multimediální pomůcky, interaktivní tabuli, tablety a počítače.

Nabízíme individuální školní vzdělávání pro zdravotně znevýhodněné žáky, žáky nacházející se s rodiči dlouhodobě v zahraničí, žáky věnující se vrcholovému sportu, a pro další žáky, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání.

 

Školní družina

Provoz ŠD je od 6:00 -15:15hod. Rodiče za docházku do ŠD v naší škole neplatí žádný poplatek. Pro žáky je v průběhu odpoledne nabízen pestrý program – šikovné ručičky, dramatický kroužek, sportovní kroužek a anglický jazyk pro žáky 1. a 2. ročníku. Dále děti mají možnost využívat tělocvičnu, hernu, školní knihovnu nebo venkovní hřiště. V čase po obědě dětem pravidelně čteme nebo si samostatně čtou dle vlastního výběru a také mohou využít nabídky relaxace.

Pro dojíždějící žáky nabízíme možnost bezplatného svozu do i ze školy. V současné době se jedná o okolní vesnice Vitiněves a Slatiny. V případě zájmu můžeme oblast rozšířit i do dalších okolních obcí.

 

Školní stravování:

Školní jídelna zajišťuje obědy – výběr ze dvou jídel. Škola je také zařazena do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ kdy žáci dostávají balíček s ovocem, zeleninou nebo ovocnými džusy a mléko.

 

Komunikace rodičů a školy:

Užitečná a velmi potřebná je spolupráce rodiny a školy. Vzájemně dobrým vztahům napomáhá pravidelný kontakt vyučujících s rodiči na společných schůzkách, konzultacích i na kulturních akcích školy. Po změně školního informačního systému stále vylepšujeme i elektronickou komunikaci.

 

Celou školu a její vybavení si můžete prohlédnout před zápisem po předchozí domluvě s paní učitelkou Mgr. Zuzanou Bernou (774315696 nebo zuzana.berna@centrum.cz).

 

INFORMACE O ŠKOLNÍ ZRALOSTI z PPP Jičín: Informace-ŠZ-r-2020

PEDOGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA v Jičíně: PPP Jičín

MŠMT – DESATERO PRO RODIČE: MŠMT Desatero pro rodiče