KONTAKTY

JMÉNO    FUNKCE TELEFON E-MAIL
Mgr. Jana Zelená ředitelka školy 736 633 687 zsnemyceves@gmail.com
  třídní učitelka II. třídy    
Mgr. Zuzana Berná třídní učitelka I. třídy 774 315 696  
Bc. Ladislava Dlouhá učitelka 732 571 399  
Renata Rudolfová asistentka pedagoga 737 155 165  
  vychovatelka ŠD 736 280 833  
  učitelka    
Martina Kupková asistentka pedagoga    
  vychovatelka ŠD 736 280 833  
  učitelka    
Dana Kutnarová Kumulovaná funkce
(naše teta)
732 800 783  

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

V souladu s ustanovením článku 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Základní škola Nemyčeves zveřejňuje kontaktní údaje na jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Aleš Malý

email: office@alteconsulting.cz

tel. +420 773 980 946

adresa: Husova 64, 506 01 Jičín