KONTAKTY

Název školy: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín

Zřizovatel: Obec Nemyčeves

Učební dokument: Naše škola

: 701 88 475

IZO: 600092275

Datová schránkarkbhuvx

Ředitelka  školy: Mgr. Jana Zelená, jmenována do funkce dne 1. 7. 2017

Telefon: 736 633 687

zsnemyceves@gmail.com

Adresa školy: Nemyčeves 77, Jičín 506 01

Příjem žádostí o informace – Žádosti o informace zasílejte poštou na adresu školy k rukám ředitelky školy, osobně na adrese školy, elektronicky na adresu školy

JMÉNO    FUNKCE TELEFON E-MAIL
Mgr. Jana Zelená ředitelka školy 736 633 687 zsnemyceves@gmail.com
  třídní učitelka II. třídy    
Mgr. Zuzana Berná třídní učitelka I. třídy 774 315 696  
BcA. Ladislava Dlouhá učitelka 732 571 399  
Renata Rudolfová asistentka pedagoga 737 155 165  
  vychovatelka ŠD 736 280 833  
  učitelka    
Martina Kupková učitelka 736 280 833  
Dana Kutnarová Kumulovaná funkce
(naše teta) 
736 280 833  
       
       

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

V souladu s ustanovením článku 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Základní škola Nemyčeves zveřejňuje kontaktní údaje na jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Aleš Malý

email: office@alteconsulting.cz

tel. +420 773 980 946

adresa: Husova 64, 506 01 Jičín