Základní informace

Název školy: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín

Zřizovatel: Obec Nemyčeves

Učební dokument: Naše škola

: 701 88 475

IZO: 600092275

Datová schránka: rkbhuvx

Ředitelka  školy: Mgr. Jana Zelená, jmenována do funkce dne 1. 7. 2017

Telefon: 736 633 687

zsnemyceves@gmail.com

Adresa školy: Nemyčeves 77, Jičín 506 01

Příjem žádostí o informace – Žádosti o informace zasílejte poštou na adresu školy k rukám ředitelky školy, osobně na adrese školy, elektronicky na adresu školy