DRUŽINA

Program školní družiny

čt, pá  7:45 – 8:05  ranní kruh prožitkového bubnování
po – pá 12:30-13:00  individuální i společné čtení, logické hry, odpočinkové činnosti
 
13:00 – 14:30 odpočinková, zájmová a rekreační činnost
 
14:30 první odvoz dětí domů
 
14:40 druhý odvoz dětí domů
 
14:40 – 15:15 odchody dětí; zájmová činnost
 

 

 

 

 

 

čt, pá 7:45 – 8:05  ranní kruh prožitkového bubnování
12:30 – 13:     individuální i společné čtení
odpočinkové činnosti
logické hry
13:00 – 14:30       odpočinková, zájmová a rekreační činnost
14:30                       první odvoz dětí domů
14:40                       druhý odvoz dětí domů
14:40 – 15:15        odchody dětí; zájmová činnost

Odpočinkové činnosti
– klidné, pohybově a duševně nenáročné činnosti
– relaxace na koberci,
– četba individuální – společná
– sledování pohádek
– poslech písniček
– prohlížení knih a časopisů
– rozhovory

Rekreační činnosti

– pohybové aktivity
– návštěva hřiště, tělocvičny, zahrady školy
– hudebně-pohybové hry
– tělovýchovné prvky v průběhu zájmových činností

Zájmové činnosti
bubnování
– ruční práce
– podpora rozvoje osobnosti dítěte
– uspokojování, kultivování a rozvoj potřeb a zájmů
– rozvoj estetického cítění
– výtvarně-estetické činnosti
– pracovní činnosti
– hudebně-pohybové činnosti
– literárně-dramatické činnosti