ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu (1 x 2 týdny) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti. Koordinátorem žákovského parlamentu je Mgr. Zuzana Berná.

 

 

předsedkyně a zástupkyně 5. ročníku: Sára Čechová

člen a zástupce 4. ročníku: Matěj Fejfar

členka a zástupkyně 3. ročníku: Marek Březský

členka a zástupkyně 2. ročníku: Tereza Konečná

členka a zástupkyně 1. ročníku: Eliška Muchová