ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu (1 x 2 týdny) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti. Koordinátorem žákovského parlamentu je Mgr. Zuzana Berná.

Volby do žákovského parlamentu pro školní rok 2019/2020 proběhnou ve čtvrtek 10. října 2019. Školní parlament obnoví svoji činnost do konce října 2019.

předsedkyně a zástupkyně 5. ročníku:

člen a zástupce 4. ročníku:

členka a zástupkyně 3. ročníku:

členka a zástupkyně 2. ročníku:

členka a zástupkyně 1. ročníku: