ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Ředitelka základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským  pracovištěm,  ve  kterém  působí výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními  učiteli i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učiteli, vychovatelkami školní družiny a asistenty pedagoga. Uvedení  pedagogičtí  pracovníci se  podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost se  školským  poradenským  zařízením  a  spolupracují s orgány  veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Ředitelka školy

Mgr. Jana Zelená

konzultační hodiny: pondělí a čtvrtek v době od 9:00 do 14:45 (po předchozí dohodě)

konzultace se domlouvají prostřednictvím:

  • e-mailu: zsnemyceves@gmail.com
  • telefonicky na tel.: 733589198
  • osobně

Výchovná poradkyně a školní metodička prevence

Mgr. Zuzana Berná

konzultační hodiny:  

                                     jiné dny po předchozí dohodě

konzultace se domlouvají prostřednictvím:

  • e-mailu: zuzana.berna@centrum.cz
  • telefonicky: 774 315 696
  • osobně