1. TŘÍDA

Pomoc s domácí výukou žáků v době mimořádného volna.

Nakladatelství Nová škola, s.r.o umožnila v době mimořádných opatření využívat bezplatně interaktivní učebnice, se kterými ve škole pracujeme. Níže je postup na registraci a přihlášení. V případě potřeby se ozvěte, ráda  pomůžu. Děkujeme nakladatelství za tuto možnost.
návod: Postup
 

 

I. třída (1., 2. a 3. ročník společně)

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Berná 

další vyučující:  Martina Kupková 
                            BcA. Ladislava Dlouhá
                            Mgr. Andrea Jiskrová

 

Podíleli jsme se na úpravě učebnic Matýskova matematika.

Děkujeme nakladatelství Nová škola, s.r.o. za tuto příležitost.

I nadále s nakladatelstvím a autory učebnic spolupracujeme.

 

 

Pomůcky pro žáky pro školní rok 2019/2020