1. TŘÍDA

I. třída (1., 2. a 3. ročník společně)

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Berná

Asistentka pedagoga: Ing. Anna Klimešová

Naši prvňáčkové:

ROZVRH HODIN:

Vážení rodiče,

v přílohách najdete seznam pomůcek pro školní rok 2018/2019.

Pomůcky pro 1. ročník: pomucky1

Pomůcky pro 2. ročník: pomucky2

Pomůcky pro 3. ročník: pomucky3