Základní škola v Nemyčevsi je moderní malotřídní škola pro žáky 1. stupně.

Aktuálně nás navštěvují děti z Nemyčevsi, Vitiněvsi, Slatin a Milíčevsi, Volanic, Kozojed a také Liběšic.

Základní informace o naší škole

Základní škola v Nemyčevsi patří mezi malotřídní školy rodinného typu. Výhodou nižšího počtu žáků ve třídách, oproti výuce v městských školách, je příjemná atmosféra a takřka rodinná pohoda. Velkým přínosem je, že děti spolupracují nejen v ročníku, ale i napříč všemi ročníky – pomáhají si a učí se navzájem. V naší škole panují dobré vztahy mezi učiteli a žáky, což podporuje motivaci žáků, dává jim zažít radost z úspěchů. Podporujeme učení beze stresu, což je základní předpoklad pro dobré výsledky v učení.

Organizace výuky

Výuka je zajišťována podle námi vytvořeného školního vzdělávacího programu „Naše škola“. Cílem vzdělávacího programu je nejen získání znalostí a vědomostí, ale i vlastní objevování poznatků a získávání zkušeností v podobě kompetencí potřebných pro život.

Pro všechny ročníky jsme vybrali učebnice nakladatelství Nová škola Brno a jako doplňkové nakladatelství TAKTIK. Tyto učebnice a také pracovní sešity poskytujeme zdarma. K tištěným materiálům využíváme i elektronické učebnice a další multimediální pomůcky, interaktivní tabule, tablety a počítače. Jako doplněk k výuce anglického jazyka žáci využívají zdarma aplikaci na výuku slovíček WocaBee. Pro žáky prvního a druhého ročníku probíhá bezplatně kroužek anglického jazyka.

Za pěkného počasí využíváme areálu v lese a okolí naší školy. Nově také sportujeme na multifunkčním hřišti, které bylo zprovozněno v letních měsících roku 2022.

Nabízíme individuální školní vzdělávání pro zdravotně znevýhodněné žáky, žáky nacházející se s rodiči dlouhodobě v zahraničí, žáky věnující se vrcholovému sportu, a pro další žáky, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání.

Ranní kruh

Školní den začíná ranním kruhem - místem pro společné setkání všech. Ranní kruh je prostorem pro cílené budování sociálních vztahů, udržování rituálů ve třídě a celé škole, přináší informace organizačního charakteru (co je na dnešní den/týden plánováno).

Ranní bubnovací kruh – 1x v týdnu. Hra na bubny rozvíjí tělesnou koordinaci, propojuje mozkové hemisféry, ovlivňuje příznivě většinu procesů lidského těla - například dýchání. Muzicírování na jednoduché nástroje rozvíjí sluchové vnímání, učí žáky pozornosti a soustředění. Zároveň účastníci bubnovacího kruhu okusí zážitek společné tvorby. Hrajeme v kruhu, který podporuje pocit sounáležitosti a přirozeně učí spolupráci v daném kolektivu.

Školní stravování

Školní výdejna zajišťuje obědy – výběr ze dvou jídel. Škola je také zařazena do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ kdy žáci dostávají balíček s ovocem, zeleninou nebo ovocnými džusy a mléko.

Polední činnost

V čase po obědě dětem pravidelně čteme nebo si samostatně čtou dle vlastního výběru (ti starší). Dále také využíváme mnoho deskových a logických her a trávíme tak společné chvíle klidu po obědě.

Školní družina

Provoz ŠD je od 12:30 -15:45 hod. Rodiče za docházku do ŠD v naší škole neplatí žádný poplatek. Pro žáky je v průběhu odpoledne nabízen pestrý program. Děti mají možnost využívat tělocvičnu, hernu, školní knihovnu nebo venkovní hřiště.

Doprava do školy

Pro dojíždějící žáky nabízíme možnost bezplatného svozu do i ze školy. V současné době se jedná o vesnice Vitiněves, Slatiny, Milíčeves, Liběšice, Kozojedy a Volanice. V případě zájmu můžeme oblast rozšířit i do dalších okolních obcí.

Komunikace rodičů a školy

Užitečná a velmi potřebná je spolupráce rodiny a školy. Vzájemně dobrým vztahům napomáhá pravidelný kontakt vyučujících s rodiči na společných schůzkách, konzultacích i na kulturních akcích školy a stále vylepšujeme i elektronickou komunikaci.

Naše škola přijímá žáky v průběhu celého školního roku.