Plánované akce

Plánované akce třetí čtvrtletí školního roku 2018/2019

ÚNOR 2019
Karneval ve školní družině 15. 2. 2019
Mezinárodní den mateřského jazyka-projekt 21. 2. 2019
BŘEZEN 2019
Světový den vody-projekt 22. 3. 2019
DUBEN 2019
Velikonoční dílničky pro mateřskou školu
Zápis do první třídy 17. 4. 2019
Den Země 22. 4. 2019
Naučná stezka Sedmihorky
Velikonoční prázdniny 18. 4. -22. 4. 2019

Pravidelné akce školy

PRAVIDELNÉ AKCE
Muzikoterapie
Čtenářská dílny žáků 4. a 5. ročníků
Čteme dětem – pro žáky 1. až 3. ročníku
Relaxace pro žáky
Bubnovací kruh pro žáky
Projekt Škola dotykem Akademie
Projekt Ovoce do škol
Projekt mléko do škol