VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

V souladu s ustanovením §167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění informujeme o konání volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady.

  • Termín podání kandidatury: do pondělí 12. listopadu 2018 do 12:30. Formulář obdrží voliči od třídních učitelek, nebo je k vyzvednutí ve škole.
  • Termín voleb: 14. listopadu 2018 v průběhu třídních schůzek
  • Místo konání voleb: ZŠ Nemyčeves – tělocvična.
  • Kandidátní návrh je možné podat osobně ředitelce školy, poštou na adresu ZŠ Nemyčeves, Nemyčeves 77, 506 01 Jičín, nebo elektronicky na  zsnemyceves@gmail.com.

 

Po příchodu zákonných zástupců do volebních prostor (viz výše) vydá přípravný výbor voliči proti podpisu hlasovací lístek, volič jej dle pokynů upraví a vhodí do hlasovací urny.

 

 

Plánované akce

ZÁŘÍ
3.9. Slavnostní zahájení školního roku
11. 9.-13. 11. Plavecký výcvik
14.9. Jičín město pohádky
20.9. Schůzka rodičů 1. ročníku
ŘÍJEN
4.10. Spaní ve škole I. třída
11.10. Drakiáda
25.10. Dopravní hřiště II. třída
  Projektový den ke 100 výročí založení Československa
29. 10., 30.10. Podzimní prázdniny
LISTOPAD
  školní Halloween
14.11. třídní schůzky
  vystoupení žáků u rozsvěcení vánočního stromu v Nemyčevsi
  vystoupení žáků u rozsvěcení vánočního stromu ve Vitiněvsi
PROSINEC
  nadílka – Barbora
  mikulášská nadílka
  vánoční tvořivá dílna
  praktický seminář – první pomoc
  vánoční besídka pro rodič
  vystoupení žáků v Ústavu sociální péče v Milíčevsi
  vánoční den ve škole
LEDEN
23. 1. 2019 třídní schůzky pro rodiče

Pravidelné akce školy

PRAVIDELNÉ AKCE
Muzikoterapie
Čtenářská dílny žáků 4. a 5. ročníků
Čteme dětem – pro žáky 1. až 3. ročníku
Relaxace pro žáky
Bubnovací kruh pro žáky
Projekt Škola dotykem Akademie
Projekt Ovoce do škol
Projekt mléko do škol