KONTAKTY

Název školy: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín

Zřizovatel: Obec Nemyčeves

Učební dokument: Naše škola

: 701 88 475

IZO: 600092275

Datová schránkarkbhuvx

Ředitel  školy: Mgr. Pavel Berný, jmenován od 1. 8. 2023

Telefon: 736 633 687

zsnemyceves@gmail.com

Adresa školy: Nemyčeves 77, Jičín 506 01

Příjem žádostí o informace – Žádosti o informace zasílejte poštou na adresu školy k rukám ředitele školy, osobně na adrese školy, elektronicky na adresu školy

JMÉNO    FUNKCE TELEFON E-MAIL
Mgr. Pavel Berný ředitel školy 736 633 687 zsnemyceves@gmail.com
  třídní učitel II. třídy    
       
Martina Kupková třídní učitelka I. třídy 603 724 937 zsnem.kupkova@gmail.com
Mgr. Zuzana Berná učitelka, výchovná poradkyně 736 280 833 zsnem.berna@gmail.com
Daniela Berná učitelka, AP   zsnem.bernad@gmail.com
Renata Rudolfová AP, vychovatelka ŠD 737 155 165  
Alena Korábová AP, vychovatelka ŠD    
       
Dana Kutnarová kumulovaná funkce, svoz 732 800 783  
       

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

V souladu s ustanovením článku 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Základní škola Nemyčeves zveřejňuje kontaktní údaje na jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Aleš Malý

email: office@alteconsulting.cz

tel. +420 773 980 946

adresa: Husova 64, 506 01 Jičín