KONTAKTY

Název školy: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín

Zřizovatel: Obec Nemyčeves

Učební dokument: Naše škola

: 701 88 475

IZO: 600092275

Datová schránkarkbhuvx

Ředitelka  školy: Mgr. Zuzana Berná, jmenována do funkce dne 16. 12. 2020

Telefon: 736 633 687

zsnemyceves@gmail.com

Adresa školy: Nemyčeves 77, Jičín 506 01

Příjem žádostí o informace – Žádosti o informace zasílejte poštou na adresu školy k rukám ředitelky školy, osobně na adrese školy, elektronicky na adresu školy

JMÉNO    FUNKCE TELEFON E-MAIL
Mgr. Zuzana Berná ředitelka školy 736 633 687 zsnemyceves@gmail.com
  třídní učitelka II. třídy    
       
Martina Kupková třídní učitelka I. třídy 603 734 937  
       
Renata Rudolfová AP, vychovatelka ŠD 737 155 165  
Alena Korábová AP, učitelka, vychovatelka ŠD    
Daniela Berná AP, učitelka    
Pavel Berný učitel    
       
Dana Kutnarová kumulovaná funkce, svoz 736 280 833  

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

V souladu s ustanovením článku 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Základní škola Nemyčeves zveřejňuje kontaktní údaje na jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Aleš Malý

email: office@alteconsulting.cz

tel. +420 773 980 946

adresa: Husova 64, 506 01 Jičín