ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským  pracovištěm,  ve  kterém  působí výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními  učiteli i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učiteli, vychovatelkami školní družiny a asistenty pedagoga. Uvedení  pedagogičtí  pracovníci se  podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost se  školským  poradenským  zařízením  a  spolupracují s orgány  veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Ředitel školy

Mgr. Pavel Berný

konzultační hodiny: pondělí až čtvrtek v době od 7:00 do 14:45 (po předchozí dohodě)

konzultace se domlouvají prostřednictvím:

  • e-mailu: zsnemyceves@gmail.com
  • telefonicky na tel.: 736 633 687
  • osobně

Výchovná poradkyně a školní metodička prevence

Mgr. Zuzana Berná

konzultační hodiny:   pondělí až čtvrtek od 7:00 do 14:45 (po předchozí dohodě)

                                        jiné dny po předchozí dohodě

konzultace se domlouvají prostřednictvím:

  • telefonicky: 736 280 833
  • osobně