DRUŽINA

Program školní družiny

den čas  činnost
     
po – pá 7:45 – 8:05  Ranní kruh 
    Prožitkové bubnování (pá)
     
po – pá 12:30-13:00  Čteme dětem
    Samočetba
    Relaxace (pá)
     
  13:00 – 15:15 Odpočinková, zájmová a rekreační činnost
     
  15:00 Odvoz dětí domů

Odpočinkové činnosti
– klidné, pohybově a duševně nenáročné činnosti
– relaxace na koberci,
– četba individuální – společná
– sledování pohádek
– poslech písniček
– prohlížení knih a časopisů
– rozhovory

Rekreační činnosti

– pohybové aktivity
– návštěva hřiště, tělocvičny, zahrady školy
– hudebně-pohybové hry
– tělovýchovné prvky v průběhu zájmových činností

Zájmové činnosti
bubnování
– ruční práce
– podpora rozvoje osobnosti dítěte
– uspokojování, kultivování a rozvoj potřeb a zájmů
– rozvoj estetického cítění
– výtvarně-estetické činnosti
– pracovní činnosti
– hudebně-pohybové činnosti
– literárně-dramatické činnosti