Ovoce a mléko do škol

Naším dodavatelem ovoce a zeleniny v projektu je GIRA fruit s.r.o.

V rámci tohoto projektu mají žáci prvního stupně nárok na dotované ovoce a zeleninu.

Financování projektu

Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie (73%) a Česká republika (27%), tudíž je pro děti zcela zdarma. Projekt spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.